You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Huisbezoeken

De huisbezoeken worden aangevraagd tussen 08.00h en 11.00h. 

Ze worden afgelegd tussen 12.00 en 17.00 h.

Bij huisbezoeken die tijdens de namiddag aangevraagd worden, kan niet verzekerd worden dat deze nog dezelfde dag kunnen afgelegd worden.

Indien je je kan verplaatsen, kom dan zeker naar de praktijk want daar zijn alle materialen en medische gegevens vlotter beschikbaar. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn er ideaal. Je wordt er sneller, efficiënter en goedkoper verder geholpen.

De huisbezoeken zijn zo veel mogelijk voorbehouden voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen of waar de aard van het probleem een huisbezoek nodig maakt. De huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor een goede indeling van de rijroute, zal de secretaresse u vragen naar de urgentie en de reden van het huisbezoek.

Gelieve steeds naam en correct adres door te geven. Een telefoonnummer kan ook handig zijn indien de arts uw adres niet kent.

ZIEKENHUISOPNAME

Ook tijdens een ziekenhuisopname kunt u telefonisch met ons overleggen. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis is het raadzaam ons te contacteren voor de follow-up na uw  ziekenhuisopname